podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter
Tidningen företagaren

Sätt fart på firman

När omvärlden förändras i allt snabbare takt måste du som företagare kunna anpassa dig för att nå framgång – eller för att ens överleva. Är du redo att tänka nytt, slå in på en ny väg eller byta affärsidé?
Publicerad 18 feb 2016

Läs även: 10 sätt att öka lönsamheten

Läs även: Så blir du medlem i Företagarna

Att företag byter inriktning och affärsidé för att anpassa sig till förändringar i omvärlden är ingenting nytt. Men omvärlden har nog aldrig förändrats i så snabb takt som i dag. Experter menar att vi ännu bara är i inledningsskedet av ett teknikskifte som påskyndas av digitaliseringen. Samtidigt lever vi i en global ekonomi där instabilitet på en finansmarknad sprider sig och får konsekvenser på marknader i andra delar av världen. Lägg därtill att kraven på företagen är högre och fler i dag: att engagera sig i sociala frågor och att tänka på miljön är i det närmaste en självklarhet. Kontentan är att dagens företagare måste anpassa sig efter en rad faktorer för att bli framgångsrika. Ett sätt att göra detta är att våga tänka nytt, slå in på en ny väg eller byta affärsidé.

– Eftersom det är så många förändringar som företag utsätts för i dag så måste man helt enkelt anpassa sig. Man måste hålla koll på vad som händer ute i verkligheten, oavsett om man bara vill bevaka sin position på marknaden eller om man vill expandera, säger Hanna von Schantz, doktorand på företagsekonomiska institutionen vid Stockholms universitet.

Forskning visar att det är enklare för yngre företag att byta inriktning än för bolag som har etablerat sig på marknaden. Vanligen beror detta på att nya företag inte har något val, de måste anpassa sig eftersom de sällan har så mycket pengar i kassan. Äldre och mer etablerade företag kan, å andra sidan, klara sig några år även om de ser att branschen förändras till deras nackdel.

– Företag som har varit verksamma i några år har hittat sin filosofi, de har sin struktur för produktion och distribution, och då är det inte alltid så lätt att förändra sig.

Hur ska man då göra när man vill byta inriktning? Hanna von Schantz säger att man ska måla fan på väggen, våga vara kritisk och ifrågasätta sin nuvarande affärsmodell: vad är vi skickliga på, hur kommer vi att påverkas av förändringar i branschen, kommer vi att fortsätta vara motståndskraftiga eller kliver det fram uppstickare som gör jobbet bättre? Hur ser vår bransch ut internationellt? Om man inte lyfter upp de här frågorna finns risken att man skapar en teflonfilosofi i företaget, det vill säga att man låter saker rinna av en för lättvindigt och inte är mottaglig för nya idéer, berättar hon.

Det kan vara svårt att vara kritisk i mindre företag, som ofta är extremt ägardrivna. Entreprenörer är ju ofta självsäkra. Men vad som funkade när de startade företaget för ett par år sedan kanske inte fungerar i dagsläget. Då kanske man bör kliva åt sidan och låta någon annan ta över det operativa medan man själv fokuserar på det visionära arbetet.

Å andra sidan behöver företagen inte alltid göra en genomgripande förändring i sin affär för att nå framgång. Det räcker i många fall att göra en korrigering av den nuvarande affärsmodellen. Hanna von Schantz ger ett par exempel. Företaget Lyko Hair, som säljer hårvårdsprodukter och har sin bas i Vansbro, märkte att allt fler kunder vände sig till nätet. Då lanserade de en e-handelssatsning och ökade omsättningen.

Ett annat exempel är takläggarföretaget Rustabo från Borlänge som lanserade en metod för att direkt på plats erbjuda kunder en offert på vad jobbet kostar och hur lång tid det tar.

– De ändrade inte sin affärsmodell helt och hållet utan skruvade bara lite på den. Genom detta kan de erbjuda kunden bättre service, vilket har gjort att de har vuxit, säger hon.

Samtidigt gäller det att hitta en balans. Det är en sak att vara anpasslig för omvärlden, det är en annan sak att alltför lättvindigt hoppa på nya trender även om man har en affärsmodell som är konkurrenskraftig. Det finns ingen poäng i att byta ut ett koncept som fungerar. Hanna von Schantz håller just nu på med en studie som handlar om hur företag beter sig när det sker stora teknikförändringar och varför företagen väljer att hoppa på trenderna. Under IT-yran var det många företag som följde med i strömmen och satsade stort för att sedan försvinna när bubblan sprack.

– Det gäller att hitta ”kärnan” i företagets värdeerbjudande och jobba med den. Genom att aktivt jobba med affärsmodellen kan man rannsaka sitt värdeerbjudande och få en sund överblick. Styrkan kanske ligger i företagets effektiva processer eller i de konkurrenskraftiga produkterna, eller i den kostnadseffektiva distributionen. Genom att identifiera sina styrkor bör man kunna förhålla sig balanserat till förändringar som inte direkt påverkar företaget.

Taggar
Fler nyheter från Företagarna