podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter
Tidningen företagaren

Det är attityden, Dumbom!

Småföretagare söker medarbetare som kan ta ansvar, har rätt attityd och är självgående. Utbildning och erfarenhet är inte lika viktiga anställningskrav visar en ny rapport från Företagarna.
Publicerad 8 dec 2016

Läs hela rapporten här!

Läs även: Så blir du medlem i Företagarna.

Läs även: Testa dig själv - Vett och etikett för företagare.

Det är varken höga arbetsgivaravgifter, snåla banker eller tuff konkurrens som är de största utmaningarna för landets små och medelstora företagare. Ett flertal undersökningar under senare år pekar i stället ut bristen på lämplig arbetskraft som den enskilt viktigaste frågan.

– Fram tills nu har vi saknat kunskap om vad det är som egentligen döljer sig bakom begreppet ”brist på lämplig arbetskraft”, säger Hanna Cederqvist, projektledare hos Företagarna och ansvarig för en studie om kompetensförsörjning för små och medelstora företag.

Den omfattande studien har resulterat i en färsk rapport med namnet – ”Det är attityden, dumbom” – och bygger på drygt 5 000 intervjuer och enkäter bland företagare i Sverige. I rapporten ger landets företagare ett tydligt svar på frågan vilka egenskaper de söker hos blivande medarbetare: De ska ha rätt attityd, vara ansvarstagande och självgående.

– Det är intressant att landets företagare värderar informell kompetens som exempelvis uppförande högre än formella egenskaper som betyg och tidigare arbetslivserfarenhet.

Hanna Cederqvist menar att resultatet visar på en större samhällstrend:

– Resultatet speglar industrisamhällets nedgång och tjänste- och relationsekonomins uppgång där rätt attityd och försäljningsförmåga värderas allt högre.

Rapporten visar att det finns ett stort behov för små företag att hitta rätt kompetens, både genom rekrytering och kompetensutveckling. Samtidigt visar undersökningen att endast hälften av de företag som har varit i behov av att utöka företagets kompetens har lyckats göra det.

– Med tanke på att mycket av den fortsatta jobbtillväxten kommer att ske i små och medelstora företag finns det mycket att vinna på att göra det enklare för företagen att hitta rätt medarbetare.

En del av studiens uppdrag var att ta fram en strategi med förslag på hur förutsättningarna för en god kompetensförsörjning kan förbättras.

– Det finns en stor potential i de små och medelstora företagen, givet att rätt kompetens finns att tillgå. Rapporten pekar på att det är flera aktörer som spelar en viktig roll för att underlätta matchningen på arbetsmarknaden – politiker, skolan, företagen och Företagarna.

Företagarna föreslår en rad åtgärder. Det krävs politiska reformer för att säkerställa kompetensutveckling bland företagens anställda, skolan behöver bland annat återinföra obligatorisk prao och landets företagare behöver placera kompetensfrågan högre upp på agendan.

– Skolan och politiker kan göra mycket, men företagen behöver också se över hur de rekryterar och att ledarskapet skapar rätt förutsättningar genom tydlighet kring förväntningar, rollen, tjänstens utformning, ansvarområden etc. Företagare har en viktig hemläxa att göra. Möter du en ung, ambitiös och kreativ medarbetare så krävs det att företagets ledarskap kan möta förväntningarna, avslutar Hanna Cederqvist.

Fler nyheter från Företagarna