headphones newspaper video-player

Så ökar du chanserna att få betalt

Som leverantör av varor eller tjänster på kredit riskerar du att dras med när en kund går i konkurs. Karin Berggren på Företagarnas rådgivning berättar vad du kan göra för att minska risken att drabbas.
Publicerad 9 dec 2015

Det finns åtgärder som minskar risken att drabbas av kreditförluster. Här är några råd som är bra att känna till.

Betalningstidpunkten
Om ni inte har avtalat något annat är huvudregeln att betalning ska ske när du levererar varan eller tjänsten. Om du är osäker på om kunden kan betala är ett alternativ att kräva förskottsbetalning.

Kontroll av betalningsförmåga
Innan du avtalar om att lämna kredit; ta en kreditupplysning eller kontrollera själv i till exempel kronofogdemyndighetens register. Detta för att få reda på om det finns några utmätningar, ansökningar om betalningsföreläggande eller annat som visar att kunden inte brukar betala i tid.

Säkerhet att få betalt
Det går att avtala om någon form av säkerhet som ger större möjlighet att få betalt vid en utmätning eller kundens konkurs. Exempel på detta är när ägare går i borgen för företags skuld, företag lämnar företagshypotek och panträtt i fast eller lös egendom. Var noga med att inte bara skriva avtal utan även se till att följa de ytterligare regler som finns om till exempel registrering etc.

Återtagandeförbehåll
Ett äganderätts- eller återtagandeförbehåll innebär att du som säljare kan ta tillbaka varan om du inte får betalt. För att ett sådant förbehåll ska vara giltigt ska vissa villkor vara uppfyllda:

✔ Det ska vara avtalat skriftligen innan varan levereras.
✔ Varan får inte vara tillbehör till fast eller lös egendom.
✔ Varan ska gå att särskilja.
✔ Köparen får inte ha rätt att förbruka, sälja vidare, infoga eller på annat sätt förfoga över varan före betalning.
✔ Förbehållet får bara säkerställa betalning av varan.

Detta gör att det inte går att skriva giltiga äganderättsförbehåll för vissa typer av varor. Det räcker inte att skriva återtagandeförbehåll som villkor på fakturan utan det ska vara med i avtalet!

Håll koll på betalningarna! Om ditt företag inte får betalt i rätt tid, kontakta kunden genom att skicka en påminnelse. Eller kontakta på annat sätt för att få en förklaring till dröjsmålet. Kan kunden inte betala försök komma överens om att göra en avbetalningsplan, detta då betalningar enligt avbetalningsplanen normalt inte kan återvinnas i en konkurs.

Taggar
Riks Guide