headphones newspaper video-player ÅRETS FÖRETAGARE ÅRETS UNGA FÖRETAGARE ÅRETS UNGA FÖRETAGARE

Årets Företagare i Sverige


Skåne

Hamdija Jusufagic

System Verification
Hamdija Jusufagic med företaget System Verification blev Årets Företagare i Sverige 2013.

"Hamdija Jusufagic är en entreprenör som på cirka tio år drivit upp företaget till det vi ser idag; ett växande företag där ledarskapet präglas av högt fokus på kunskap, mångfald och utveckling. I ett tidigt skede såg och utvecklade han marknadens behov, med en stabil tillväxt som följd.

Att ta tillvara på medarbetarnas idéer och synpunkter är en av hans ledstjärnor som lett till att verksamheten - att testa och kvalitetssäkra mjukvara, idag är den största i sitt slag i Sverige.

Sedan 2010 är företaget kvalitetssäkrade enligt standarden för ledningssystem ISO, så att de ständigt förbättrar sina rutiner, strategier och processer. Kulturell mångfald är en naturlig del och det finns idag arton olika nationaliteter representerade i organisation. Företaget stödjer dessutom ett flertal organisationer som gör viktiga insatser för barn och ungdomar."

- Utmärkelsen betyder väldigt mycket. Den har skapat en intern stolthet och priset hjälper oss att rekrytera nya medarbetare. Det som värmer lite extra är att många i Bosnien-Herzegovina har uppmärksammat utmärkelsen och skickat gratulationer, sade Hamdija Jusufagic.

Partners 2024