headphones newspaper video-player ÅRETS FÖRETAGARE ÅRETS UNGA FÖRETAGARE ÅRETS UNGA FÖRETAGARE
Lokala deltävlingar

Årets Unga Idé


Stipendiet delas ut till tre unga företagare med samhällsförbättrande företagsidéer

Pris till tre unga företagare

Företagarna och Bengt Bengtssons SIBA-stiftelse uppmärksammar unga företagare med samhällsförbättrande företagsidéer genom att dela ut stipendiet Årets Unga Idé i samband med galan Årets Företagare i Sverige.

Vinnare 2022 

Vi gratulerar Alexander Olivera, Siddhartha Khandelwal, Ellen Andreasson och David Albinsson till Bengt Bengtssons SIBA-stiftelses stipendium på 50 000 kronor vardera. Priset delades ut under Årets Företagare galan i oktober. 

Läs mer om vinnarna här

Årets finalister

Curest AB, Luleå, Norrbotten
Emil Lilja, 32
Har med hjälp av VR lyckats skapa en helt ny metod för behandlingar av bland annat nackskador och nackproblem, vilket 45 procent av befolkningen i Sverige lider av i någon form, enligt smärtforskare. Rehabiliteringstekniken är utvecklad tillsammans med experter på behandling av whiplash, hjärnskador, migrän och yrsel.

Wood Tube Sweden AB, Säffle, Värmland
Tobias Söderbom Olsson, 26
Företaget utvecklar och säljer reglar för innerväggar – helt gjorda av papper. Målet är att ersätta stål för att kunna bygga mer klimatsmart. Affärsidén grundar sig i insikten att de med sin goda kompetens inom pappersteknik skulle kunna möta byggbranschens efterfrågan i att bygga hållbart.

Flox AB, Stockholm
Sára Nozková, 28, Marco Moletta, 25, Matteo Tadiello, 25
Är drönare bönderna och skogsägarnas bästa vän? Företaget använder en kombination av AI, djupinlärning och robotik för att mildra skador på grödor och nyplanterad skog orsakade av vilda djur. Drönare med ultraljudsfrekvenser anpassade till djurarter patrullerar fälten.

Nodon/Nodono technology AB, Malmö
Alexander Olivera, 31
Har utvecklat en mjukvara som håller koll på fastighetsbyggens klimatpåverkan. Bidrar till att minska utsläppen både i tidiga skeden – då olika designalternativs miljöpåverkan visas – och i slutfasen när klimatdeklarationen ska skickas in till Boverket. Förbättringsförslag ges, sedan skapas klimatdeklarationen enligt lagkravet.

Nadja-Aqal.pngAqal/Aqqal AB, Stockholm
Nadja Saleh, 30 år
Sverige har flest flerspråkiga i hela Europa. Trots det finns inte samhällsinformation, rådgivning eller försäljning på tillräckligt många olika språk. Digitala plattformen Aqal löser det, så att myndigheter och företag når ut till dem som helst tar viktiga beslut på ett språk som de behärskar fullt ut exempelvis arabiska, somaliska eller tigrinja.

Reselo AB, Halmstad
Josefin Larsson, 33
Har på kort tid skapat ett företaga som leder den nya gummirevolutionen. En tredjedel av allt gummi kommer från Brasiliens regnskog där stora ytor skövlas varje år för att plantera gummiträd. Övrigt gummi baseras på fossila bränslen. Genom att ta hand om björkbark från pappersmassa-bruk och sågverk skapar företaget en miljövänligare variant, i stället för att restprodukten annars eldas upp.

Envue Technologies AB, Göteborg
Ellen Andreasson, 26, David Albinsson, 32
Företagets optiska instrument som kombinerar hårdvara och mjukvara ger forskare ett helt nytt sätt att studera biomolekyler som proteiner, DNA och RNA vilket är avgörande för att förstå sjukdomar och utveckla nya läkemedel och vaccin. Utvald till Googles inkubatorprogram för svenska kvinnliga entreprenörer.


Walkbeat AB, Göteborg
Siddhartha Khandelwal, 35
Han har hittat ett unikt sätt att analysera gångmönster. För första gången finns ett standardmått som gör att vi kan förstå kvaliteten och helheten i benens rörelse. Under ett av världens största startup-event, Slush, brädade företaget mer än 50 globala företag och vann Huawei Startup Award på temat påverkan på mänskligheten.

Navari Surgical Aktiebolag, Göteborg
Madeleine Gustavsson, 30, Axel Blomé, 27
De förenklar navigering och förbättrar visualisering under titthålskirurgi vid canceroperationer. Företagets AR-verktyg förser kirurger med en projektion av cancertumören och den exakta positionen i kroppen. Det gör att tumören kan tas bort med högre precision och med större säkerhet för patienten.

Anatomic Studios Sweden AB, Malmö
Emelie Strömshed, 35
Har nått den globala marknaden med sina designade benproteser. Fokuserar på mode, livsstil och möjlighet till eget uttryck i stället för medicinteknik och känslan av sjukhus. Kunder kan välja bland en rad olika designalternativ. Protesmode, helt enkelt!

 

 

Om Årets Unga Idé

De senaste sju åren har Företagarna hyllat och uppmärksammat unga företagare med listan 103 unga idéer. Sedan 2016 har unga företagare med samhällsförbättrande företagsidéer listats i Tidningen Företagaren. Syftet med listan är att lyfta fram förebilder som tack vare sitt entreprenörskap bidrar till utveckling, mångfald och välfärd.

2020 instiftas det nya priset Årets Unga Idé. Tio av de företagare som uppmärksammas på listan 103 unga idéer får möjlighet att pitcha sin affärsidé inför en jury. Tre av dessa kommer sedan att tilldelas ett stipendium på 50 000 kronor var, från Bengt Bengtssons SIBA-stiftelse. Stipendiet delas ut till vinnarna i oktober samtidigt som Årets Företagare i Sverige koras.

Stiftelsens engagemang i priset är ett initiativ från Företagarnas ordförande Fabian Bengtsson och hans syster Isabel Bengtsson är ordförande för stiftelsen. Engagemanget är långsiktigt och priset kommer delas ut de kommande tio åren.

 

Kriterier

För att mottaga priset Årets Unga Idé 2022 ska mottagaren uppfylla några eller flera av dessa kriterier. Företagaren är max 35 år och driver företag aktivt och har inte medverkat med samma idé eller företag i tidigare upplagor av listan 103 unga idéer.

  • Har en bevisad affärsmodell
  • Brinner för sin idé och vill ta nästa steg
  • Driver en aktiv verksamhet antingen som enskild företagare eller i aktiebolag
  • Vill förändra inom sin bransch med nya tillvägagångssätt
  • Är en förebild för andra entreprenörer i sin bransch eller på sin ort
  • Vill genom sitt företagande bidra till en hållbar utveckling av samhället

 

Partners 2022