podcast news play företagaren I media förmån faq

Om Årets Unga Idé

Priset är instiftat för att hylla nyskapande och världsförbättrande företagsidéer skapade av unga entreprenörer mellan 18-35 i hela Sverige.

De senaste sju åren har Företagarna hyllat och uppmärksammat unga företagare med listan 103 unga idéer. Sedan 2016 har unga företagare med samhällsförbättrande företagsidéer listats i Tidningen Företagaren. Syftet med listan är att lyfta fram förebilder som tack vare sitt entreprenörskap bidrar till utveckling, mångfald och välfärd.

2020 instiftas det nya priset Årets Unga Idé. Tio av de företagare som uppmärksammas på listan 103 unga idéer får möjlighet att pitcha sin affärsidé inför en jury. En av dessa kommer sedan att tilldelas ett stipendium på 250 000 kronor från Bengt Bengtssons SIBA-stiftelse. Stipendiet delas ut på ett pitchevent i Göteborg den 25 maj 2023.

Stiftelsens engagemang i priset är ett initiativ från Företagarnas ordförande Fabian Bengtsson och hans syster Isabel Bengtsson är ordförande för stiftelsen. Engagemanget är långsiktigt och priset kommer delas ut de kommande tio åren.

Kriterier

För att mottaga priset Årets Unga Idé 2023 ska mottagaren uppfylla några eller flera av dessa kriterier. Företagaren är max 35 år och driver företag aktivt och har inte medverkat med samma idé eller företag i tidigare upplagor av listan 103 unga idéer.

  • 📅 Ålder & Erfarenhet: Företagaren är max 35 år och har inte medverkat med samma idé i tidigare upplagor av listan 103 unga idéer.
  • 📈 Affärsmodell: Har en bevisad affärsmodell.
  • 🔥 Passion: Brinner för sin idé och vill ta nästa steg.
  • 🏢 Verksamhet: Driver en aktiv verksamhet, antingen som enskild företagare eller i aktiebolag.
  • 🚀 Innovation: Vill förändra inom sin bransch med nya tillvägagångssätt.
  • 🌟 Förebild: Är en förebild för andra entreprenörer i sin bransch eller på sin ort.
  • 🌱 Hållbarhet: Vill genom sitt företagande bidra till en hållbar utveckling av samhället.

Historien bakom 103 unga idéer!