headphones newspaper video-player

Locka rätt kompetenser med incitamentsprogram

Den långa högkonjunkturen har gjort det allt svårare att hitta nyckelpersoner och att få dessa att stanna. Kompetensförsörjningen har därför blivit en kritisk faktor vid genomförandet av en affärsplan eller realiserandet av en affärsidé. Med rätt incitamentsprogram kan man dock både locka rätt personer och motivera dem att vara kvar.

När man utformar ett incitamentsprogram bör man tänka igenom vad man vill uppnå och vilka konsekvenser det kommer att få.

–Jag brukar ställa frågor som: Är det viktigt att koppla programmet till ett ägande för att personalen ska få rätt drivkrafter och dela affärsrisken? Ska storleken på ersättningen kunna anpassas efter prestation och individ? Eller ska resultatdelningen vara kopplad till anställningstid? säger Urban Kardvik, auktoriserad skatterådgivare på Grant Thornton.

Ofta brukar svaren på dessa frågor leda till någon av dessa lösningar:

  • Ett bonusprogram, utbetald lön beskattas som lön.
  • Personaloptioner, värdestegring beskattas som inkomst av tjänst.
  • Optioner eller andra värdepapper som omfattas av den skatterättsliga värdepappersregeln. Värdestegringen beskattas som inkomst av kapital.
  • Kvalificerade personaloptioner. Ny möjlighet som infördes 2018 och omfattar mindre, nystartade företag.

För att avgöra om en option är en personaloption eller ska ses som ett värdepapper skatterättsligt är det viktigt att ta ställning till vilka inskränkningar som finns.

För att avgöra om en option är en personaloption eller ska ses som ett värdepapper skatterättsligt är det viktigt att ta ställning till vilka inskränkningar som finns, menar Urban Kardvik.

– Om inskränkningarna är för stora anses en anställd inte inneha ett värdepapper och beskattningstidpunkten skjuts upp. En värdestegring beskattas då som inkomst av tjänst samtidigt som arbetsgivaren betalar arbetsgivaravgifter.

På grund av den oförmånliga beskattningen av personaloptioner brukar incitamentsprogram därför utformas så att de uppfyller den skatterättsliga definitionen på att vara värdepapper.

Vissa inskränkningar kan också göras. Man kan till exempel utforma optionsprogram där teckningsoptioner måste säljas tillbaka om den anställde säger upp sig utan att dessa anses vara personaloptioner.

 – Det är också viktigt att en anställd som köper eller får en teckningsoption värderar denna till marknadsvärde. Utgår man från marknadsvärdet vid köpet sker ingen förmånsbeskattning och hela den framtida värdestegringen beskattas i inkomstslaget kapital, säger Urban Kardvik.

Urban Kardvik, auktoriserad skatterådgivare på Grant Thornton.

Viktiga frågor när du vill upprätta ett incitamentsprogram

  • Vilka personer ska omfattas?
  • Under vilken tidsperiod är det viktigt att dessa är kvar i företaget?
  • Ska de bli ägare i bolaget eller bara kompenseras ekonomiskt?
  • Ska de betala något för ägandet för att visa engagemang och vara med och dela risken?
  • Hur kommer skatteeffekterna att se ut?
  • Hur bedömer man att värdet på företaget kommer att utvecklas?
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap
VÄLJ MEDLEMSKAP, ANGE POSTNUMMER OCH ANTAL ANSTÄLLDA OCH SE ÅRSKOSTNAD