För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq

Försäkra dina anställda

Sjukvårds-, liv- och olycksfallsförsäkring för dina anställda. Just nu! De tre första månaderna utan kostnad* om du tecknar innan 31 maj.

Försäkra din viktigaste resurs

Just nu! Teckna sjukvårds-, liv- och olycksfallsförsäkring för dina anställda innan 31 maj och få tre månader utan kostnad.*

Vad händer om dina anställda blir sjuka eller råkar ut för en olycka? Med försäkringspaketet GARANT Anställd kan du vara trygg med att dina medarbetare  får snabb tillgång till vård, ekonomiskt skydd vid olycksfall och en livförsäkring för nära och kära. 

Kontakta mig om försäkring för mina anställda

Vill du veta mer om vårt försäkringserbjudande för dina anställda?

Låt oss berätta mer

Ålder på anställda (valfritt)
Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas

Det här ingår i försäkringspaketet

Försäkringspaketet GARANT Anställd består av en sjukvårds-, liv- och olycksfallsförsäkring som du kan teckna för dina anställda. Du kan välja att teckna hela paketet eller delar av det.

Sjukvårdsförsäkring

Med sjukvårdsförsäkringen får du snabb tillgång till vård, effektiv rehabilitering och en rad förebyggande hälsotjänster så att du ska hålla dig frisk. Du kan också välja e-vård, psykologibehandling och fysioterapi på distans, som alltid gäller utan att du behöver betala självrisk. 

Olycksfallsförsäkring

Olycksfallsförsäkringen ger skydd både på arbetstid och fritid. Försäkringen ger ersättning för invaliditet och förutom det får du ett engångsbelopp när du sökt vård och ersättning för exempelvis tandskador till följd av olycksfallet.

 

Livförsäkring

Livförsäkringen ger ekonomisk trygghet till dina närstående om du skulle avlida. Ersättningen betalas ut som ett engångsbelopp och ger de efterlevande tid att klara upp den nya ekonomiska situation som uppstår.

 

 

Vad ingår i sjukvårdsförsäkringen?

GARANT Sjukvård är en omfattande sjukvårdsförsäkring som både vårdar, rehabiliterar och förebygger sjukdom. Sjukvårdsförsäkringen kan tecknas separat eller som en del i försäkringspaketen GARANT Anställd och GARANT GrundPlus.

Vad krävs för att kunna teckna försäkringen?

Som arbetsgivare kan du teckna försäkring för dina anställda. Beroende på den anställdes ålder skiljer sig villkoren åt.

Anställd som är 49 år eller yngre

Erbjuds hela paketet, med en sjukvårds-, liv- och olycksfallsförsäkring mot full arbetsförhet*. De tre första månaderna utan kostnad. 

Anställd som är 50 år t o m 59 år

Erbjuds sjukvårdsförsäkring och olycksfallsförsäkring mot full arbetsförhet*. De första tre månaderna utan kostnad. Önskas komplettering med livförsäkring behövs en hälsodeklaration och premie betalas från dag 1. 

Anställd som fyllt 60 år men inte 64 år

Anställd paketet tecknas mot hälsodeklaration. Premie betalas från dag 1.

 

*Fullt arbetsför är den som

  • kan fullgöra sitt vanliga arbete utan inskränkningar, inte tar emot eller har rätt till ersättning som har samband med sjukdom eller olycksfall
  • inte av hälsoskäl har särskilt anpassat arbete eller lönebidragsanställning eller motsvarande.

Läs mer här

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.