headphones newspaper video-player
Företagarnas statistiker René Bongard (th) diskuterade soloföretande och gigekonomi på ett seminarium i Almedalen, tillsammans med bland andra Lotta Schibbye Fredriksson (tv), vd för Lagotto Executive Search & Interim.

Från guldklockor till gig-ekonomi – hur viktig är soloprenören för framtidens näringsliv?

Det viktigaste för framtidens näringsliv och tillväxt är att företagsamma människor får rätt förutsättningar för att förverkliga sina drömmer – att skapa smarta lösningar för samhällets utmaningar och innovativa produkter och tjänster som förbättrar vår värld, skriver Företagarnas analytiker René Bongard efter deltagande i panel om soloföretagande och gig-ekonomi i Almedalen.

Gig-ekonomi låter spännande, mycket skrivs om det och flera seminarier i Almedalen handlade om ämnet. Men vad är gig-ekonomin egentligen? Uttrycket är hämtat från engelska, the gig economy, och syftar på att allt fler inom arbetskraften tar tillfälliga uppdrag – gig. Fasta anställningar ersätts i större grad av frilansuppdrag eller tillfälliga korttidsanställningar, där fokus ligger på flexibilitet, effektivitet och spetskompetens istället av långvariga anställningar (som hos vissa arbetsgivare efter 25 år trogen tjänst belönas med en guldklocka). Utvecklingen drivs på av digitaliseringen, som genom nya appar och plattformar gör det lättare än någonsin att köpa och sälja tillfällig arbetskraft – ”gig”.

Fördelen för arbetsgivaren är en utökat flexibilitet och att arbetstagaren har enklare att sälja sina tjänster när, var och hur länge som hon/han vill. Det leder till en bättre matchning på arbetsmarknaden och utökat flexibilitet för båda parter. Vissa ”gig-ekonomi plattformar” har dessutom utmanat befintliga marknader, samt skapat nya marknader och därmed mer valfrihet för kunderna - tänk på Uber och AirBnB. Nackdelen för gig-köparna är att arbetet bli mer fragmenterat, samt att värdefull kunskap riskerar att försvinna från företaget efter gig-uppdraget. För gig-säljaren är bristen på anställningstrygghet en nackdel – inte minst för att trygghetssystemen är utformade efter anställda.

Även om gig-are inte kan betraktas som vanliga anställda går det inte heller att jämföra gruppen med företagare. Den stora skillnaden är att de flesta gig-are inte äger sitt eget företag.

En genomgång av statistiken visar att andelen företagare inte har ökat de senaste tio åren – inte heller andel soloföretagare eller kombinatörer (de som är anställd och driver företag). Tvärtom, (ny)företagandet har minskat lite de senaste åren - antagligen på grund av högkonjunkturen som har lett till en stor brist på arbetskraft. Många gigare har flexibla anställningar hos bemanningsföretag och egenanställningsföretag - en bransch som har visat en kraftig tillväxt de senaste åren. Trots den stora tillväxten utgör branschen än så länge inte mer än några få procent av arbetsmarknaden. Påståendet att gig-ekonomin kraftigt förändrar arbetsmarknaden är överdrivet. Det som gig-ekonomins utveckling dock visar är att arbetsmarknaden kräver mer flexibilitet.

Gigare har mer flexibilitet än vanliga anställda och får möjlighet att ta makten över sitt eget yrkesliv, men de bär också mer ansvar för att få ihop sin tid och sin ekonomi. Därmed är det ett bra första steg till att starta eget företag och bli företagare.

I Sverige finns det över en miljon företag som har skapats av 500 000 företagare. 99,4 procent av dessa har färre än 50 anställda och 72 procent har 0 anställda. Drivkrafterna bakom företagarna är olika. Några har svårt att få en anställning – främst äldre och utrikesfödda personer - och att starta ett företag är en nödvändighet för att få en plats på arbetsmarknaden och att kunna försörja sig – så kallade nödvändighetsföretagare. Allra flesta företagare drivs av friheten att kunna bestämma själv och viljan att kunna förverkliga sina drömmar – möjlighetsorienterade företagare. Sverige har ett stort behov av sådana optimistiska och innovativa företagare. En del av dagens nystartade företag blir morgondagens storföretag, andra bidrar med nya smartare lösningar som ökar produktivitet och svensk konkurrenskraft. För att få fler framgångsrika företagare behövs goda och stabila politiska förutsättningar.

Efterfrågan och utbudet inom gig-ekonomin och bemanningsbranschens framgång visar tydligt att arbetsmarknaden skriker efter mer flexibilitet. Utökad flexibilitet leder till en bättre match mellan utbud och efterfrågan och därmed till en mer optimal allokering av resurser. Det vinner alla på. För tillväxten spelar det dock ingen avgörande roll om företagen skapar jobb genom att anställa eller genom att anlita gigare. På en modern arbetsmarknad bör det finnas goda incitament för alla värdeskapande sysselsättningar: anställda, gigare och framförallt företagare – samhällets hjältar som skapar jobben och ”gigs”. Det viktigaste för framtidens näringsliv och tillväxt är att företagsamma människor får rätt förutsättningar för att förverkliga sina drömmar – att skapa smarta lösningar för samhällets utmaningar och innovativa produkter och tjänster som förbättrar vår värld.

”Från guldklockor till gig-ekonomi – hur viktig är soloprenören för framtidens näringsliv?” Det var rubriken på panelsamtalet René Bongard deltog i måndag eftermiddag i Almedalen. Andra deltagarna var Johan Torgeby (vd och koncernchef, SEB), Lotta Schibbye Fredriksson (vd Lagotto Executive Search & Interim), Anna Kinberg Batra (soloprenör, fd partiledare M), Henrik Botten Tauboll (Director of Real Estate - Nordics, Baltic & Netherlands, WeWork) och Christoffer Malmer (moderator och Head of SEBx, SEB)]

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap