För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter
Tidningen företagaren

Så lyckas du hos banken

Vad krävs egentligen för att få ett företagslån beviljat hos banken? I det senaste numret av Tidningen Företagaren berättar några rutinerade företagsrådgivare på tre olika banker vad de vill höra i mötet med en företagare – och vad de helst vill slippa höra.
Publicerad 30 mar 2022

Camilla Westerberg, Roslagens Sparbank:

”Viktigast är att komma förberedd”

Camilla Westerberg är företagsrådgivare på Roslagens Sparbank i Norrtälje. Hon har kontakt med många hantverkare som är mångsysslare. Alla har inte järnkoll på siffrorna.

Det här gillar jag:

 • Viktigast är att komma förberedd och ha gjort analys av tillväxten. Var kommer företaget att befinna sig om 3–5 år? Hur har du tänkt komma dit? Är det via nya kontrakt eller nya kunder?
 • Ha en budget, framför allt en likviditetsbudget där det framgår hur företagets betalningar ser ut.
 • Återbetalningsförmågan är vår största prio. Företaget måste kunna betala tillbaka lånet. Här kan man till exempel stödja en budget med skrivna kontrakt på att leverera ett visst antal produkter.

… men inte det här:

 • Företagaren är dåligt förberedd. Ofta upplever jag att de kommer till banken och vill sälja in sin tillväxt. Men vilka är utmaningarna? Finns det konkurrenter och andra hinder?
 • Säkerhet saknas. Någon form av säkerhet vill vi ha. Det kan vara fastigheter, bilar eller maskiner i företaget. Vi vill ganska ofta att ägaren går i borgen för lånet.
 • Om de inte kan visa att det finns en ökad efterfrågan handlar det med om spekulation med riskkapital. Där går inte vi in.

Joslyn Kaya, Danske Bank:

”Vill att företagaren går in med egen finansiering”

Joslyn Kaya arbetar med rådgivning till småföretag hos Danske Bank. Från sin arbetsplats i Linköping har hon kontakt med företagare över hela Sverige via digitala möten. Om inte företagaren är beredd att gå in med egna pengar har banken svårt att hjälpa till, säger hon.

Det här gillar jag:

 • Säkerhet finns. Det kan vara företagsinteckningar om det finns till exempel maskiner eller andra tillgångar i bolaget. I många fall lägger vi fokus på borgensmannen.
 • Att bolagen kan presentera historiska siffror alternativt budget och kommande betalningsflöden.
 • Företagaren går in med egen finansiering. Det ger ett signalvärde till banken att företagaren själv investerar i sin verksamhet.

… men inte det här:

 • Det egna kapitalet är förbrukat. Det här är en hygienfaktor som måste vara på plats.
 • Samma sak gäller betalningsanmärkningar. Vi vill ha en ren UC.
 • Avsaknad av återbetalningsförmåga. Företagets ekonomi behöver klara av att betala tillbaka ett lån för att inte urholkas helt.

Helena Johansson, Handelsbanken:

”Jag vill känna förtroende”

Helena Johansson är kontorschef på Handelsbanken i Mölndal. Hon vill lära känna företagskunderna och träffar dem gärna på plats ute i verksamheten. Förtroende och relation är viktigt för henne.

Det här gillar jag:

 • Genomarbetad affärsplan. Det är viktigt med ett ordentligt förarbete. Vad innebär tillväxten? Hänger vinsten med?
 • Realistisk likviditetsbudget. Prognosen över kassaflödet är väldigt viktig. Det är här man ser företagets betalningsförmåga.
 • Det personliga bemötandet spelar in. Vi vill känna förtroende för kunden och att den kan sin bransch.

… men inte det här:

 • Negativt kassaflöde från affärsverksamheten. Det är inte bra om pengar rinner ut ur företaget såvida det inte handlar om investeringar som genererar ett positivt kassaflöde längre fram. Dålig historik med negativa siffror i räkenskaperna är också negativt.
 • Säkerhet saknas. Det är inte alltid så att vi måste ha det men med säkerhet är det alltid enklare att få lån.
 • Företag som inte uppfyller våra hållbarhetskriterier och till exempel ägnar sig åt barnarbete, miljöfarlig verksamhet eller bryter mot mänskliga rättigheter. Där säger vi nej.

Günther Mårder tipsar

Bankerna vill veta att de får igen pengarna med ränta. De är mindre intresserade av att höra om möjligheterna i ditt företag. Företagarnas vd Günther Mårder tipsar här om hur du bästa förbereder dig för mötet med banken

Vänd på perspektivet
Som företagare är man vad vid att prata om den högtflygande potentialen med sitt eget företagande. Men banken är väldigt ointresserad av det. De vill i stället utläsa om du har en återbetalningsförmåga. Det du ska prata med banken om är hur säkert och riskminimerat allt är – och övertyga dem om att sannolikheten är
mycket stor för att du kommer att återbetala lånet.

Förbered scenarier
Det mest sannolika är att banken kommer att ställa frågor kopplat till: ”Vad händer om?”. Föregå frågorna genom att förbereda olika scenarier: Vad händer om intäkterna plötsligt viker? Vad gör du då? Vad har du kontroll över? Visa att du har en förmåga att justera i verksamheten om intäkterna skulle vika. Vad skulle du göra i händelse av att kostnaderna plötsligt skenar? Visa även där att du har
möjligheter att lägga om.

Ta fram en kassaflödesanalys
Förbered en kassaflödesbaserad analys. Banken är intresserad av att se kassaflödet – och att du på månadsbasis har en förmåga att förutspå vad kassan kommer att bli – och vad du kommer att vidta för åtgärder om olika saker inträffar. Om lånet sträcker sig över till exempel två år, visa för alla de 24 månaderna hur kassaflödet kommer att se ut. Sedan kan du ha de olika
scenarierna kopplade till det och visa hur det slår.


Text: Sten Sjögren.

Fler nyheter från Företagarna