headphones newspaper video-player

Pruta på dina räntor

21 feb 2017
Betalar du också för hög ränta på företagets bankkrediter? Analysföretaget Fundcurve hävdar att 4 av 5 företag kan sänka sina räntekostnader.

Läs även: Så blir du medlem i Företagarna

Läs även: Fler artiklar från tidningen Företagaren.

Läs även: Han sparar 130 000 kr om året.

Många företagare betalar högre ränta på sina bankkrediter än vad de borde göra. Det hävdar analysföretaget Fundcurve som har specialiserat sig på att hjälpa företagare att pruta på bankräntan.

– Vi har granskat cirka 400 små och medelstora företag och undersökningen visar att 78 procent av företagen betalar för mycket i ränta, säger Erik Öberg, verksamhetsansvarig hos Fundcurve. I snitt betalar företagen 1,34 procentenheterför hög ränta.

Det finns också regionala skillnader, det visar den räntekarta som Fundcurve har tagit fram, se nedan. Analysföretaget menar att bristen på transparens inom företagskrediter är en bidragande orsak till att de flesta företagare betalar mer än vad de borde göra. Till skillnad från bostads- och kreditkortsräntor är det i praktiken omöjligt att jämföra bankernas räntenivåer på företagskrediter.

– Vår uppfattning är att det är många företagare som sitter med föråldrade räntevillkor, säger Erik Öberg. Förklaringen till detta är att marknadsräntorna har fallit under lång tid samtidigt som konjunkturen har förstärkts, det är faktorer som bidrar till förbättrade nyckeltal och bättre kreditvärdighet hos många företagare. Din bank har antagligen inte korrigerat räntevillkoren efter dessa nya förutsättningar.

Fundcurve erbjuder företag en ränteanalys som visar vad som är en motiverad ränta för respektive företag. Analysen bygger på vilka risker och tillgångar som finns i företaget och beräkningsmodellen påminner om den som bankerna gör inför ett kreditbeslut.

– Vår analys resulterar i ett förhandlingsunderlag som visar vad som är en motiverad ränta för just ditt företag, och presenteras med en pedagogisk graf som bland annat visar kreditvärdighetens och säkerheternas betydelse.

Med en ränteanalys i portföljen kan företagaren sedan föra en räntediskussion med en eller flera banker – en övning som kan resultera i tusentals kronor i sänkta räntekostnader.

– Vår erfarenhet är att nästan samtliga kunder har lyckats pruta på räntan, och det resulterar ofta i betydande besparingar. Det är många av våra kunder som har fått höra av sin bankkontakt att: ”Vad bra att du tar upp det här nu, jag var precis på väg att ringa dig.”

Bästa och sämsta räntevillkoren

 Tabellen visar det genomsnittliga räntegapet i samtliga av Företagarnas regioner, det vill säga skillnaden mellan vad företag betalar i ränta och vad de borde betala i ränta. Resultatet är hämtat från de 400 ränteanalyser som företaget Fundcurve har genomfört. Hallänningar har minst förhandlingsutrymme mot banken medan gotlänningar har störst.Testa gratis som medlem!

➔ En ränteanalys från Fundcurve är en ny förmån för dig som är medlem i Företagarna. Tjänsten är helt digital och du behöver bara fylla i några få uppgifter för att få en ränteanalys som bygger på de förutsättningar som gäller för din verksamhet. Läs mer här

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap
VÄLJ MEDLEMSKAP, ANGE POSTNUMMER OCH ANTAL ANSTÄLLDA OCH SE ÅRSKOSTNAD