headphones newspaper video-player ÅRETS FÖRETAGARE ÅRETS UNGA FÖRETAGARE ÅRETS UNGA FÖRETAGARE

Årets Unga Företagare


Västra Götaland

Svante Olsson

ElektroSkutt
Förenklar jobbet för elektriker genom att utveckla och designa produkter för elinstallation, med fokus på att förbättra och komplettera dagens befintliga sortiment.

Regionens motivering

Det sägs att alla stora uppfinningar är sprungna ur ett mänskligt behov. Därför är människorna som ser problem oerhört värdefulla för att vi ska komma framåt.

Årets Unga Företagare har inte bara identifierat svårigheter, han har även löst dem och realiserat ett flertal innovationer. Därtill har han haft modet att tillverka i Sverige och involverat lite otippade aktörer i produktionen. Kanske har vi en ny Håkan Lans i vardande. Säkert är i alla fall att Årets Unga Företagare knappast har bidragit med sin sista uppfinning.

Läs mer om företaget här.

Partners 2024