headphones newspaper video-player ÅRETS FÖRETAGARE ÅRETS UNGA FÖRETAGARE ÅRETS UNGA FÖRETAGARE

Årets Unga Företagare


Västmanland

Filip Nilsson

Strömsvik Lantbruk
Ett familjejordbruk i tredje generation som bedriver spannmålsodling, foderproduktion, entreprenadverksamhet och fastighetsuthyrning samt stallplatser för hästägare.

Regionens motivering

Årets Unga Företagare är en förebild både för andra unga och för andra företagare. Genom sitt exempel bidrar vinnaren till att höja statusen för en viktig bransch som är i stort behov av förnyelse. Årets Unga Företagare står för ett ödmjukt, nyfiket och samarbetsinriktat ledarskap; vår vinnare välkomnar råd och stöd från dem med mer erfarenhet, men är samtidigt angelägen om att tänka och testa nytt för att nå längre och åstadkomma mer. Genom det nära samarbetet med andra lokala aktörer uppnår vinnaren inte bara bättre lönsamhet utan bidrar också till ett starkare samhälle. Varaktig utveckling är inget som vinns över en natt – det är något som byggs över generationer. Det vet Årets Unga Företagare, som varje dag förvaltar och bygger vidare på tidigare generationers arbete, bättre än de flesta. Årets Unga Företagare i Västmanland är Filip Nilsson – Strömsvik Lantbruk AB.

Läs mer om företaget här.

Partners 2024