headphones newspaper video-player ÅRETS FÖRETAGARE ÅRETS UNGA FÖRETAGARE ÅRETS UNGA FÖRETAGARE

Årets Unga Företagare


Värmland

Joakim Sverdrup

Sverdrup Lantbruk och Entreprenad
Driver lantbruk både på egen och arrenderad mark. Hyr även ut lantbruksmaskiner med arbetskraft för att hjälpa andra lantbrukare med sin verksamhet.

Regionens motivering

Årets unga företagare i Värmland har tagit sin verksamhet till nya höjder med sin passion och entreprenörsanda. Vinnaren har skapat en imponerande och diversifierad rörelse, vilket ger stabilitet och långsiktighet i en allt viktigare verksamhet för en hållbar framtid. De första stegen mot att bli företagare togs under gymnasietiden och företaget grundades innan vår vinnare ens tagit studenten. Med sitt starka engagemang är denne företagare en stor förebild som också bjuder på glädje på bal.

Partners 2024