headphones newspaper video-player ÅRETS FÖRETAGARE ÅRETS UNGA FÖRETAGARE ÅRETS UNGA FÖRETAGARE

Årets Unga Företagare


Örebro

Milad Mahmoudyan

Qick Mobility
Främjar hållbar mobilitet och bidrar till minskad trafikbelastning och luftföroreningar genom att hyra ut elektriska sparkcyklar.

Regionens motivering

Årets unga företagare i Örebro län är en inspirerande ledare och entreprenör som har på kort tid skapat ett framgångsrikt företag. Med en stark vision och medvetenhet om vikten av hållbarhet har denne företagare genomfört imponerande miljöinitiativ för att minska företagets koldioxidavtryck och påverkan på miljön. Genom att investera i gröna teknologier och främja återvinning har företaget blivit en förebild inom branschen. Genom etiska affärsmetoder och starkt engagemang för långsiktiga relationer har denne unga företagare byggt förtroende hos både leverantörer och kunder. Som en förebild inom företagsledning har denne entreprenör visat att det är möjligt att skapa positiv förändring genom att erbjuda anställningar och möjligheter för personer som tidigare haft svårt att komma in på arbetsmarknaden. Företaget har blivit dynamiskt och innovativt genom att skapa en inkluderande arbetsmiljö. Denna unga företagares strävan efter ständig förbättring och kreativitet har lett till framgång och anpassning till en krävande marknad. Genom att främja integration och erbjuda stöd och möjligheter till de anställda har denne företagare skapat en meningsfull arbetsmiljö där alla känner sig sedda och värdefulla.

Läs mer om företaget här.

Partners 2024