headphones newspaper video-player ÅRETS FÖRETAGARE ÅRETS UNGA FÖRETAGARE ÅRETS UNGA FÖRETAGARE

Årets Unga Företagare


Gävleborg

Andreas Sjöberg

Spikat & Klart Gävleborg
Erbjuder byggtjänster inom byggnation om- och tillbyggnation till privatpersoner, företag och bostadsrättsföreningar.

Regionens motivering

Redan under gymnasietiden lade denna entreprenör grunden till sitt företagande och visade en stark vilja att förverkliga sina affärsidéer. Sedan dess har företaget vuxit och blomstrat, och varje år fortsätter det att imponera.
 
Det som verkligen gör denna företagare till en förebild är det starka engagemanget för andra unga människors möjligheter att förverkliga sina drömmar och utvecklas personligt, och inspirera och vägleda andra unga företagare på deras resa.

Denna företagare har också visat ett starkt ansvar gentemot samhället och har agerat som en förebild genom att främja lokala initiativ, aktiviteter samt att ta emot praktikanter och nystartsjobbare. En annan imponerande aspekt är företagarens engagemang i hållbarhet och miljöarbete. Genom att köpa in material lokalt och minimera transportbehovet visar vår vinnare en strävan att vara så miljövänlig som möjligt.
 
Avslutningsvis är företagarens framgångar och ekonomiska tillväxt imponerande. Med en stadig ökning av omsättningen och en ökning av antalet anställda har företagaren visat på en stabil och hållbar tillväxt. Så bygger man för framtiden!
 

Partners 2024