headphones newspaper video-player ÅRETS FÖRETAGARE ÅRETS UNGA FÖRETAGARE ÅRETS UNGA FÖRETAGARE

Årets Unga Företagare


Dalarna

Caroline Lenner

Orsa Stenhuggeri
Sveriges yngsta ägare av ett stenhuggeri. Med en bakgrund inom bygg har hon vävt in nya idéer och utvecklat ett ordersystem för hela stenhuggeribranschen.

Regionens motivering

Genom sitt mod och sin entreprenörsanda har vår vinnare framgångsrikt introducerat digitalisering och nya metoder i en traditionell bransch. Resultaten har varit enastående och bevisar företagarens förmåga att förnya och utveckla verksamheten. Efter att ha tagit över företaget genom ett lyckat generationsskifte har denna unga företagare på bara några år förändrat spelplanen och visat prov på en stark vilja att växa och utvecklas. Årets unga företagare i Dalarna har inte bara utmärkt sig genom sina framgångsrika innovationer och produktutveckling, utan även genom en imponerande tillväxt och ekonomisk stabilitet. Detta är en tydlig indikation på företagarens förmåga att driva och leda verksamheten på ett framgångsrikt sätt. Det är särskilt imponerande hur företagaren har tagit den gamla traditionen och förnyat den med nya grepp. Genom att kombinera teknologi och personlig touch har företagaren också lyckats skapa en unik och användarvänlig tjänst som har tagit kundupplevelsen till en ny nivå. Dessutom har företagaren utvecklat ett orderhanteringssystem som saknades inom branschen, och som nu säljs separat till andra aktörer. Detta visar på företagarens innovativa och problemlösningsorienterade inställning. Denna unga företagare är en sann inspirationskälla för andra unga företagare i Dalarna och bevisar att mod, innovation och digitalisering kan revolutionera även de mest traditionella branscherna. Med en stark passion för sitt företag och en stark affärsstrategi har hon lyckats skapa framgång och tillväxt. Det är med stor glädje och beundran vi utser Caroline Lenner, Orsa Stenhuggeri AB till Årets Unga Företagare i Dalarna

Läs mer om företaget här.

Partners 2024