headphones newspaper video-player ÅRETS FÖRETAGARE ÅRETS UNGA FÖRETAGARE ÅRETS UNGA FÖRETAGARE

Årets Företagare


Västerbotten

Anders Enetjärn

Ecogain
Främjar utveckling i samklang med naturen genom att hitta lösningar för sina kunder som både skapar affärsnytta och driver utvecklingen mot verklig hållbarhet.

Regionens motivering

Ecogain har gjort en imponerande resa från en ensam konsult med en ambition att förändra världen till att vara en aktör med många anställda som är internationellt erkända för sina tankeprocesser och metoder. Dessutom har Ecogain fört miljöpolitiken in i näringslivet, något som det politiska systemet inte har lyckats med. Med goda resultat för global allmänbildning, planeten, politiken, omsättningen och genom att driva bolaget på ett så osjälviskt vis kan vi inte annat än imponeras av deras ledarskap.

Läs mer om företaget här.

Partners 2024