headphones newspaper video-player ÅRETS FÖRETAGARE ÅRETS UNGA FÖRETAGARE ÅRETS UNGA FÖRETAGARE

Årets Företagare


Södermanland

Charles Asker

Beckershofs Herrgård
Herrgårdsverksamhet som omfattar bland annat hotell, restaurang, konferens och jaktupplevelser.

Regionens motivering

Årets Företagare i Södermanland 2023 är en sann entreprenör – med gedigna och framgångsrika erfarenheter som företagare. I stället för att luta sig tillbaka är Årets Företagare en förebild genom att använda sin förmåga och nya idéer på hemorten. I detta finns bland annat ett engagemang för att erbjuda barn och unga en meningsfull och utvecklande fritid – ett område där utveckling behövs! Genom sin långa företagargärning illustrerar han att företagande och entreprenörskap handlar om att ständigt se nya möjligheter och hitta kreativa lösningar.

Läs mer om företaget här.

Partners 2024