headphones newspaper video-player ÅRETS FÖRETAGARE ÅRETS UNGA FÖRETAGARE ÅRETS UNGA FÖRETAGARE

Årets Företagare


Örebro

Fredrik Stengarn

Four Public Relations in Sweden
Erbjuder rådgivning och produktion inom PR och kommunikation. Hjälper svenska och internationella bolag att kommunicera i Norden.

Regionens motivering

Årets företagare i Örebro län är en enastående entreprenör och en driven visionär. Genom grundandet av sitt företag har denne passionerade företagare visat på stor förmåga att identifiera marknadstrender och skapa strategier som hjälper andra att bli sitt allra bästa. Utöver sitt företagande är denna person även känd för sin generositet och engagemang för samhällsfrågor. Genom att stödja välgörenhetsorganisationer och initiativ har denne företagare gjort en positiv inverkan på samhället. Med ambitionen att förena affärssuccé med samhällsnytta är detta en inspiratör för andra företagare. Jämställdhet och jämlikhet har alltid varit centrala värderingar i dennes brinnande engagemang, inklusive demokratifrågor. Genom sitt engagemang och ledarskap även inom idrotten har denne individ också visat dedikation för att främja jämställdhet och inkludering inom sporten. För att bekämpa könsstereotyper och skapa lika möjligheter för alla har denna företagare implementerat jämställdhetsprogram och initiativ för att främja kvinnors deltagande och representation. Denna visionärs arbete har blivit en inspirationskälla för andra organisationer både på nationell och internationell nivå. Det är en stor förebild vi härmed vill lyfta fram och utse till Årets företagare i Örebro län.

Läs mer om företaget här.

Partners 2024