headphones newspaper video-player ÅRETS FÖRETAGARE ÅRETS UNGA FÖRETAGARE ÅRETS UNGA FÖRETAGARE

Årets Företagare


Kronoberg

Ola och Pär Abrahamsson

Turistcenter i Småland
Driver hotell, vandrarhem, konferenslokaler, kafé och en mycket uppskattad restaurang i en välbevarad miljö.

Regionens motivering

Årets Företagare i Kronoberg har visat en imponerande förmåga att uppnå goda affärsmässiga resultat i ett utmanande ekonomiskt läge. Genom att ständigt anpassa sig till förändringar och hitta nya sätt att marknadsföra och sälja produkter har denna entreprenör skapat sig en stark position på marknaden och satt Kronberg på kartan. Företaget har förvaltat och moderniserat en historisk miljö där tradition och innovation går hand i hand genom hög servicekänsla, hårt arbete och personligt engagemang. Vidare har företaget framgångsrikt omvandlat en traditionell turistattraktion till ett modernt och uppdaterat helhetskoncept med natur, kultur, upplevelser och mat som attraherar både lokala och internationella besökare.

Läs mer om företaget här.

Partners 2024