headphones newspaper video-player ÅRETS FÖRETAGARE ÅRETS UNGA FÖRETAGARE ÅRETS UNGA FÖRETAGARE

Årets Företagare


Dalarna

Mats Sundstedt och Björne Stjernsten

Feal
Producent av portabla och moduluppbyggda ramper för personer med funktionsnedsättning och för transportindustrin.

Regionens motivering

Våra vinnares imponerande resa tar avstamp i hembygden och sträcker sig över hela världen, och deras engagemang är lika starkt som det är inspirerande. De har skapat en företagskultur som präglas av omsorg för både medarbetare och konsumenter. Genom att värdera och stötta sina medarbetare skapar de en miljö där alla kan blomstra och växa. Företaget har också utmärkt sig inom branschen genom sin kontinuerliga produktutveckling och förfining. Genom att vara innovativa och anpassningsbara har de placerat sig i en ledande position. Deras hängivenhet och strävan efter förbättring är en drivkraft för framgång. Dessa företagare är medvetna om de utmaningar vår planet står inför och har integrerat hållbarhetsprinciper i alla sina processer och beslut. Genom att minska sin miljöpåverkan och ta ansvar för att minska avfall och utsläpp visar de vägen mot en mer hållbar framtid. Det som imponerar mest är företagets förmåga att överbrygga hinder på vägen mot en värld tillgänglig för alla. Genom sin huvudidé har de skapat lösningar som gör livet enklare och mer tillgängligt för människor runt om i världen. Deras vision och ihärdighet har inspirerat andra och visar på kraften i att driva förändring. Deras stora engagemang, starka sociala ansvarstagande, ledande position inom branschen, fokus på hållbarhet och miljöarbete samt deras förmåga att överbrygga hinder är en inspiration för oss alla.

Läs mer om företaget här.

Partners 2024