headphones newspaper video-player ÅRETS FÖRETAGARE ÅRETS UNGA FÖRETAGARE ÅRETS UNGA FÖRETAGARE

Årets Unga Företagare


Jönköping

Arvid Bläsung

Trädteamet
Trädteamet är ett skogsvårdsföretag med en kärlek för skogsbruk som sträcker sig generationer tillbaka.

Regionens motivering

Vår vinnare är en orädd problemlösare som sporras av näst intill omöjliga uppdrag. Uppdragen kräver kunskap, känsla och respekt för uppgiften. Hållbarhet genomsyrar verksamheten från början till slut. Med sin naturliga dragningskraft till utmaningar och sin stora ödmjukhet är han en tillgång för såväl privata som offentliga aktörer. Årets företagare kommer fortsätta ha fantastiska framtidsutsikter från höga höjder.

Partners 2024