headphones newspaper video-player ÅRETS FÖRETAGARE ÅRETS UNGA FÖRETAGARE ÅRETS UNGA FÖRETAGARE
Lokala deltävlingar

Årets Unga Företagare


Västmanland

Keihan Darvishi och Attila Farkas

Proffas i Mälardalen
Städbolaget startades med tanken om att göra skillnad både för sig själva och för andra. Proffas ska vara ett första jobb, ett sätt att integrera i samhället.

Regionens motivering

Årets Unga Företagare i Västmanland har ett otroligt starkt driv, inte bara när det gäller utveckling av det egna företaget, utan även när det gäller att skapa bättre förutsättningar för sina medmänniskor. Våra vinnare har gjort en riktig resa där de själva berättar om planen som fanns att genomföra ett värdetransportrån till att nu i stället fånga upp människor som står långt från arbetsmarknaden och erbjuda dem ett jobb. Något som inte vore möjligt utan en stark tro på människor och en stolthet över den resa de själva har gjort.

Ett jobb kan verkligen vara räddningen i en människas liv, vilket en av våra vinnare är ett levande exempel på.

Årets Unga Företagare i Västmanland är Keihan Darvishi och Attila Farkas, Proffas i Mälardalen AB.

Partners 2022