headphones newspaper video-player ÅRETS FÖRETAGARE ÅRETS UNGA FÖRETAGARE ÅRETS UNGA FÖRETAGARE
Lokala deltävlingar

Årets Företagare


Västerbotten

Petter Mikaelsson

Kung Fu Invest AB/Repay AB/No Plan B/T2 College
Repay är en av Sveriges största och snabbast växande leverantörer av figurskurna och kapade ståldetaljer. No Plan B är en privat entreprenörsskola där eleverna skolas till företagsledare. T2 college är en satsning tillsammans med kommunen och näringslivet med målet är att säkra kompetensförsörjningen till regionens industri- och teknikföretag.

Regionens motivering

Petter Mikaelsson är ett föredöme som gör ett fantastiskt arbete för att utveckla Skellefteå och regionen. Genom sitt arbete får han andra företag och företagare att lyfta till nya höjder. Petter tar inte bara ansvar för sina egna företag och anställda utan även för regionens kompetensförsörjning och fortsatta utveckling. Skellefteå och Västerbotten går en spännande framtid till mötes, och Petter Mikaelsson är en viktig faktor på den resan.

Partners 2022