headphones newspaper video-player ÅRETS FÖRETAGARE ÅRETS UNGA FÖRETAGARE ÅRETS UNGA FÖRETAGARE
Lokala deltävlingar

Årets Företagare


Uppsala

Malin Bergman Solming

InfraGeoTech mät & projektering i Mälardalen
Erbjuder tjänster inom mätteknik och projektering med fokus på teknik, kompetens och kvalitet. Förenklat kan sägas att deras konsulter åker ut till kunder och visar var de ska bygga vad.

Regionens motivering

Årets Företagare i Uppsala län har ett starkt driv, inte bara när det gäller att bygga det egna företaget, utan även när det gäller att skapa bättre förutsättningar för andra företagare och invånare i sin kommun. Med föredömligt mod och tydlighet visar vår vinnare inte bara vägen som framgångsrik entreprenör, utan även som engagerad medborgare genom att ständigt föra dialog med politiker och tjänstemän för att på så sätt skapa ett bättre samhällsklimat.

Årets Företagare har med långsiktighet skapat ett lönsamt företag i sin kommun med hållbarhet, innovation och ett medvetet, modernt ledarskap som tydliga drivkrafter. En förebild för andra företag och entreprenörer.

Årets Företagare i Uppsala län 2021 är Malin Bergman Solming, VD Infrageotech AB.

Partners 2022