headphones newspaper video-player ÅRETS FÖRETAGARE ÅRETS UNGA FÖRETAGARE ÅRETS UNGA FÖRETAGARE
Lokala deltävlingar

Årets Företagare


Södermanland

Lotta Carlsson

Xcaret Ekonomikonsult Torshälla
Arbetar främst med redovisning och vänder sig till allt från mindre och medelstora företag till större koncerner inklusive noterade bolag.

Regionens motivering

Årets Företagare i Södermanland är en sann ledare och förebild som genom ett stort personligt engagemang och ett starkt målinriktat driv, byggt ett företag med mycket god lönsamhet och stabil tillväxt. Samhällsengagemanget visar sig tydligt genom delaktighet i studieplaner för de lokala ekonomiutbildningarna, detta för att studenterna ska bli mer anställningsbara efter examen. Vinnaren visar prov på kreativitet och förnyelse, i en vanligtvis konservativ bransch. Genom samarbeten gör vår vinnare det möjligt för sina kunder att erhålla finansiering i situationer där det är svårt att få traditionell bankfinansiering. Årets Företagare i Södermanland 2021 nöjer sig inte med att hålla jämna steg med utvecklingen inom sitt område, hon leder den.

Årets Företagare i Södermanland är Lotta Carlsson, Xcaret Ekonomikonsult Torshälla AB.

Partners 2022