headphones newspaper video-player ÅRETS FÖRETAGARE ÅRETS UNGA FÖRETAGARE ÅRETS UNGA FÖRETAGARE
Lokala deltävlingar

Årets Företagare


Östergötland

David Frykerås

Againity
Againity tar vara på lågtempererad värme och omvandlar den till el genom ett så kallat ORC-system (Organic Rankine Cycle).

Regionens motivering

Att kombinera teknik, miljö, drivkraft med en stor portion entreprenörskap gör vår vinnare till en riktig hjälte. Vår företagare sätter Östergötland på världskartan med att bidra till morgondagens klimatutmaningar. Att nyttja jordens resurser på ett smart vis är grunden i företagets verksamhet. Genom att ta tillvara på spillvärme, sopor och avloppsvatten kan ny energi bildas. Det ger ett mervärde till oss alla. Dessutom bidrar företagaren till att aktivt förbättra situationen för behövande i de länder de etablerar sig i, jämställdhetsarbetet går som en röd tråd genom hela veksamheten. Så jobbar en sann vinnare av Årets Företagare I Östergötland.

Partners 2022