headphones newspaper video-player ÅRETS FÖRETAGARE ÅRETS UNGA FÖRETAGARE ÅRETS UNGA FÖRETAGARE
Lokala deltävlingar

Årets Företagare


Kalmar

David, Marcus och Thomas Johansson

ISAB Isoleringsspecialisten
ISAB är ett isoleringsföretag som har sprutisolerat vindar med lösull sedan 1979 och är idag ett av Sveriges ledande lösullsföretag.

Regionens motivering

Årets Företagare är ett stabilt, miljö-, hållbarhets- och kvalitetsmedvetet företag som med sin gedigna kompetens och erfarenheter utvecklat sitt företag till att nå ut till en kundbas som stäcker sig långt utanför kommunens gränser. Genom att bibehålla en platt organisation och en lyhördhet till sina medarbetare fortsätter företaget att expandera och vara en arbetsgivare att räkna med. Årets Företagare är inte bara sig själv närmast utan bidrar genom sina idéer och sitt arbete till att näringslivet och samhället utvecklas i en positiv riktning.

Partners 2022