headphones newspaper video-player ÅRETS FÖRETAGARE ÅRETS UNGA FÖRETAGARE ÅRETS UNGA FÖRETAGARE
Lokala deltävlingar

Årets Företagare


Halland

Helena Stenström, Lovisa Stenström och Per Stenström

Bertegruppen
Sveriges äldsta familjeföretag som består av SIA Glass, Berte Qvarn, Berte Gård, Berte Museum och Bertebos Stiftelse.

Regionens motivering

Man visar från generation till generation att man fortsatt visar en ökande omsättning och en god lönsamhet. Man investerar kontinuerligt i företaget med filosofin att ”man måste våga” och "man kan inte backa in i framtiden". Ett stort fokus ligger på att hålla en hög kvalitet på produkterna. Man sätter även ett stort fokus på hållbarhet då man tex använder mycket närodlat, gärna från egen gård.

Partners 2022