headphones newspaper video-player ÅRETS FÖRETAGARE ÅRETS UNGA FÖRETAGARE ÅRETS UNGA FÖRETAGARE

Årets Unga Företagare


Uppsala

Linus Werner och Hugo Larsson

Save-by-Solar Sweden
Save by Solar erbjuder kompletta helhetslösningar för solcellssystem till större kommersiella fastigheter.

Regionens motivering

Runt om i landet ser vi att allt fler företagare inte enbart drivs av att skapa företag baserat på bra idéer, utan det ska även gå att konkret peka på samhällsnytta som företaget skapar.

Detta driv kommer tveklöst från många av de unga företagare som växt upp i ett samhälle där frågor kring mänskliga rättigheter, social hållbarhet och klimatfrågor ständigt är på agendan. Årets vinnare är inget undantag.

Med målsättningen att driva på utvecklingen mot en förnybar värld hjälper de kommersiella verksamheter att röra sig i rätt riktning, mot solel och en bättre värld.

Partners 2024