headphones newspaper video-player ÅRETS FÖRETAGARE ÅRETS UNGA FÖRETAGARE ÅRETS UNGA FÖRETAGARE
Lokala deltävlingar

Årets Unga Företagare


Östergötland

Edvin Johansson

AutoMat Holding
AutoMat är ett helt nytt obemannat dagligvaruhandelskoncept. Med små genomtänkta butiker runt om i landet förser AutoMat personer som bor på landsbygden eller i områden där butiker saknas möjlighet att handla basvaror.

Regionens motivering

Trots sin ringa ålder är företagaren redan något av en serieentreprenör och problemlösare som brinner för företagande, samhällsutveckling och jämställdhet. Företagaren har på kort tid lyckats hamna på mångas läppar från norr till söder i vårt avlånga land då produkten/tjänsten som hen erbjuder är innovativ och nyskapande i en hårt konkurrensutsatt bransch. Årets Unga Företagare skapar inte bara förutsättningar till ett mer levande samhälle där andra tvekar att etablera sig utan ger möjlighet för många människor att få en enklare och mer hållbar vardag.

Företagaren har skapat ett koncept som har stor framtida potential och planen är att redan under de kommande tre åren växa från de 5 st enheter som finns idag till över 200 st. Trots det högt satta målet är expansionen rimlig då det står många i kö för att få ta del av och bli en del i detta framgångskoncept. Årets Unga Företagare är mångfacetterad och har en lysande framtid för sig.

Partners 2021