headphones newspaper video-player ÅRETS FÖRETAGARE ÅRETS UNGA FÖRETAGARE ÅRETS UNGA FÖRETAGARE
Lokala deltävlingar

Årets Unga Företagare


Jämtland Härjedalen

Sebastian Salomonsson

SebSalo Energi
SebSalo Energi är en av Jämtland och Härjedalens främsta leverantörer av VVS till nyproduktions-projekt.

Regionens motivering

Årets Unga Företagare strävar efter att konstant utveckla nya idéer och lösningar i en bransch som oftast beskrivs som traditionell. Företagaren har lyckats skapa en verksamhet som är hållbar ur ett ekonomiskt och socialt perspektiv och tar stort ansvar för att utveckla både sig själv och sina medarbetare. Genom att tydligt driva branschen framåt går företagaren en ljus framtid till mötes.

Partners 2021