headphones newspaper video-player ÅRETS FÖRETAGARE ÅRETS UNGA FÖRETAGARE ÅRETS UNGA FÖRETAGARE
Lokala deltävlingar

Årets Företagare


Västra Götaland

Olof Nilsson

Medins Havs och Vattenkonsulter
Medins är en av Sveriges ledande specialister inom utredningar i vattenmiljöer. De arbetar med undersökningar av biologi, sediment, marinarkeologi, undervattensljud, sjömätning, undervattensfilmning, sonarkarteringar, biologiska laboratorieanalyser och andra typer av inventeringar i vattendrag, sjöar och hav.

Regionens motivering

De söta, bräckta och salta detektiverna har utrett det som under ytan dväljs sedan 1988. Med representation i rikets tre största städer analyserar de konsekvensernaav vad som händer när människan ska samsas med vattnet. Efter att ha slutfört över 4000 projekt på uppdrag av myndigheter, företag och privatpersonerär vi säkra på att det blir minst lika många till. Vatten är liv och utan vatten har vi ingen framtid. Tack vare företag som Medins Havs-och Vattenkonsulter lär vi oss att vara rädda om det.

Partners 2021