headphones newspaper video-player ÅRETS FÖRETAGARE ÅRETS UNGA FÖRETAGARE ÅRETS UNGA FÖRETAGARE
Lokala deltävlingar

Årets Företagare


Östergötland

Oscar Öberg, Niklas Odelholm, Arvid Rosén och Torsten Gatu

Softube
Företaget utvecklar ljudproduktion och är tex en av de första rad-för-linjen kodportarna för en digital hårdvara till plug-in-form.

Regionens motivering

Årets Företagare har genom ett stort personligt engagemang och ett starkt målinriktat driv, byggt ett växande företag med mycket god lönsamhet. Årets Företagare verkar i en bransch där man inte är så publik utan verkar utan att höras. Man arbetar uteslutande med egna produkter och är väldigt nischade. Man har skapat och positionerat ett unikt och framgångsrikt koncept. Att göra saker på sitt eget sätt, ständigt utveckla egna produkter och arbeta med evidensbaserad utveckling är viktigt för Årets Företagare. Passion och tålamod har varit Årets Företagares framgångsfaktorer.

Årets Företagare 2020 nöjer sig aldrig med att hålla jämna steg med utvecklingen inom sitt område. De leder vägen framåt!

Partners 2021