headphones newspaper video-player
Årets Unga Företagare
Skåne

Guner Ismail

AlGuns Åkeri

Åkeriet vill skapa miljövänliga transporter med stort fokus på automatisering.

Målsättningen är att bli den bästa transportören i kedjan genom flexibelt kundbemötande och ständig utveckling av säkerheten.

Partners 2020
Utställare 2020