headphones newspaper video-player ÅRETS FÖRETAGARE ÅRETS UNGA FÖRETAGARE ÅRETS UNGA FÖRETAGARE
Lokala deltävlingar

Årets Företagare


Gotland

Robin Malmqvist

iVisby Tryckeri
Ambitionen att alltid ligga i framkant gällande den senaste tekniken i kombination med den gamla skapar ett innovativt helhetstänk.

Här finns ett stort engagemang i att utveckla hela branschens miljöarbete och att själva att bli Sveriges mest miljövänliga tryckeri.

Robin Malmqvist, iVisby tryckeri, är Årets Företagare på Gotland.

Partners 2020