headphones newspaper video-player
Årets Företagare
Örebro

Robert och Richard Björk

Edekyl & Värme

Företaget hjälper sina kunder att reglera kyla och värme och hitta energieffektiva lösningar.

Med ledorden engagemang, drivkraft och hållbart resultat har man utvecklat verksamheten till ett av Mellansveriges främsta i sin bransch.

Partners 2020
Utställare 2020