headphones newspaper video-player
Årets Företagare
Västra Götaland

Erik Gatenholm, Hector Martinez, Jockum Svanberg och Gusten Danielsson

Cellink

Har skapat ett av världens första biobläck som blandas med levande celler och där en 3D-Bioskrivare kan skriva ut funktionella mänskliga vävnader.  

Kunderna är främst forskare som arbetar med att ta fram nya sätt att producera implantat och mänskliga organ. 

Partners 2020
Utställare 2020