headphones newspaper video-player ÅRETS FÖRETAGARE ÅRETS UNGA FÖRETAGARE ÅRETS UNGA FÖRETAGARE

Årets Företagare i Sverige


Västernorrland

Mohammad och Hamid Khanahmadi

Tolkresurs Sverige
Årets Företagare i Sverige 2018 blev Mohammad och Hamid Khanahmadi som driver Tolkresurs Sverige i Västernorrland.

Med stor ödmjukhet, målmedvetenhet och nytänkande har årets vinnare byggt ett framgångsrikt företag. Genom att ha förmågan att anpassa sig till omvärldens snabba förändringar och ta till sig ny teknik genererar de en exceptionell tillväxt och skapar samtidigt gränsöverskridande förståelse mellan människor. 

– Det är en osannolik företagsresa som har gjorts. Det här är företagare som vågar utmana i en traditionell men kraftigt växande bransch och som vågar anamma och testa ny teknik för att omdefiniera sättet man skapar sina lösningar på, kommenterade Günther Mårder, vd för Företagarna, vinsten.

– De lägger samtidigt stor kraft och energi på att delta i samhällsdebatten. Det här är otroligt värdiga vinnare som har framtiden för sig.

Partners 2024