headphones newspaper video-player ÅRETS FÖRETAGARE ÅRETS UNGA FÖRETAGARE ÅRETS UNGA FÖRETAGARE

Årets Unga Företagare


Stockholm

Benjamin Kainz, Oscar Lundin och Arvid Morin

Ung omsorg
Benjamin Kainz, Oscar Lundin och Arvid Morin blev Årets Unga Företagare i Sverige 2012.

Ung Omsorg vill förbättra det sociala livet för äldre och öka intresset för vården bland unga. Idag engagerar man 600 unga medarbetare på flera orter. De tre grundarna startade företaget parallellt med sina studier på Handelshögskolan i Stockholm och har Carema som nationell samarbetspartner.

- Det är kul att vara del av en samhällsförändring där vi använder företagandet som verktyg. Priset är ett kvitto på allt arbete som våra unga medarbetare lägger ned runtom i landet varje vecka, säger Benjamin Kainz som driver Ung Omsorg tillsammans med Oscar Lundin och Arvid Morin.

Partners 2024