headphones newspaper video-player ÅRETS FÖRETAGARE ÅRETS UNGA FÖRETAGARE ÅRETS UNGA FÖRETAGARE

Årets Företagare i Sverige


Stockholm

Barbara Bergström

Internationella Engelska skolan
Barbara Bergström, Internationella Engelska skolan, blev Årets Företagare i Sverige 2009.

 

 “Barbara Bergström är en modig och nyskapande entreprenör som från mitten av 90-talet skapat ett eget företag med närmare 600 anställda, Internationella Engelska Skolan.

Sin framtidsidé har hon föredömligt genomfört i en ny och svårnavigerad företagsmiljö. En idé som är lönsam både för henne själv och för samhället."

Partners 2024