headphones newspaper video-player

Remissvar: Finansskatten både skadlig och ineffektiv!

15 feb 2017
Företagarna har nu lämnat ett remissvar på utredningen Skatt på finansiell verksamhet (SOU 2016:76). Företagarna avstyrker förslaget och anser att det har så stora brister att det inte kan läggas till grund för lagstiftning.

Om det ska införas någon form av skatt på finansiell verksamhet är det helt nödvändigt med en rimlig avgränsning av vilka företag som ska omfattas, anser Företagarna.

Det aktuella förslaget innebär innebär att reglerna skulle påverka många företag utanför utanför finanssektorn, däribland små och växande företag, utan att det ens skulle generera några betydande skatteintäkter från dem. Det är både ineffektivt och skadligt.

Högre skatt på anställning innebär även att exempelvis banker och försäkringsbolag kommer att sträva efter att begränsa sina lönekostnader. Det skulle skynda på en redan pågående nedläggning av bankkontor ute i landet och få stor negativ inverkan för småföretag och privatpersoner på landsbygden.

Den föreslagna skatten skulle dessutom få en negativ effekt på företag inom den starka svenska fintech-sektorn, genom att det skulle bli än dyrare att fortsätta utveckla sådana företag i Sverige. Risken är att de i högre utsträckning flyttra sin verksamhet utomlands, vilket i sin tur skulle kunna leda till att Sverige går miste om andra nya, innovativa startup-företag.

Läs hela remissvaret här.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap
VÄLJ MEDLEMSKAP, ANGE POSTNUMMER OCH ANTAL ANSTÄLLDA OCH SE ÅRSKOSTNAD