headphones newspaper video-player

"Jag drivs av att kunna göra skillnad"

"Varför är det fel att vårdföretagare får gå med vinst, om de företag som vi köper vårdsängar, rullstolar och läkemedel från får göra det?" Cisell Eliasson, som driver Häggenäs sjukhem AB i Hörby, är starkt kritisk till förslaget om vinsttak.

I början av november presenterade regeringens välfärdsutredare Ilmar Reepalu sitt förslag " Ordning och reda i välfärden". Vad tycker välfärdsföretagen och vad skulle förslaget innebära för den enskilda företagaren? Vi har träffat medlemmen Cisell Eliasson som driver Häggenäs sjukhem AB i Hörby för att höra hur det är att driva vårdföretag nu under den rådande politiska debatten om vinstbegränsningar för vårdens och omsorgens företag.

– Tyvärr är det oroligt och framförallt osäkert att driva privata välfärdsföretag nu när politiska vindar svänger i välfärdsfrågan. Beslut kan komma om att vi inte längre kan ha kvar Häggenäs, och vad gör vi då, undrar Cisell Eliasson.

Drivs av att göra skillnad

Cisell utbildade sig inom akutsjukvården och började därefter jobbade heltid som narkosläkare samtidigt som hon jobbade på Häggenäs som hennes föräldrar då drev. När hennes mamma sedan blev sjuk 2000 valde Cisell att ta över företaget, och satsade heltid på Häggenäs som låg henne varmt om hjärtat. Cisell drev företaget vidare som ett boende för äldre med demenssjukdom eller psykisk funktionsnedsättning. Boendet drivs i familjär anda.

– Jag drivs av att kunna göra skillnad. Häggenäs ligger i framkanten, och här kan man ha ett självständigt liv och leva till den dagen man avslutar. Vi ser inga hinder, här kan människor med funktionsnedsättningar göra och delta på aktiviteter efter individens egna möjligheter. Det är fantastiskt att få driva ett vårdboende där de boende är glada och mår bra, säger Cisell Eliasson.

Fokus på individen

Målet med omvårdnaden på Häggenäs är att fokusera på det positiva med varje individ och erbjuda många aktiviteter för de boende, som exempelvis gymnastik, dans, trädgård, blommor, matlagningsgrupper och egen orkester.

Häggenäs har eget kök, egen odling av grönsaker och husdjur är en viktig dela av boendet: det finns både hundar, katter, höns och fåglar. Medarbetarna försöker uppfylla de boendes önskemål och behov, i den mån det går. Detta gäller både individuellt och i olika aktivitetsgrupper.

Fokus ligger även på det friska hos de boende. Det innebär att boende uppmuntras att göra det som de själva klarar av att göra. Det viktigaste här är vårdtagarens självkänsla, och ett exempel på det är Häggenäz Orkezter, där boende står i fokus.

2012 startade Cisell ett projekt tillsammans med Per-Ola Sandberg (beteendevetare, specialpedagog och musiker), där de utvärderade psykosociala samt medicinska effekter hos de boende och även medarbetare. Resultatet visar musikens positiva inverkan på de boende, som exempelvis: de har fått större socialt engagemang, blivit mer öppna, mer kontaktsökande och är mer omtänksamma. Medicinskt har det inneburit en lugnade effekt med minskad ångest och oro, och därmed färre som använder sömnmediciner och lugnande läkemedel på Häggenäs.

Satsar på hög kvalité! 

Cisell har satsat på hög kvalité till låg vårdkostnad. Vinsten går tillbaka till kompetensutveckling av personalen, renovering, nybyggnation och att kunna anordna många aktiviteter för de boende som uppträde av kända artister. Häggenäs är en liten organisation, som drivs med liten administration och som hushållar med pengarna. Det finns få chefer i företaget och därmed inga höga lönekostnader.

– Det är fel att ta ut vinst om man drar ner på personal och kvalité i form av mat och aktiviteter för de boende. Jag gillar inte att regeringens förslag kommer drabba oss som sliter, vi som varje dag levererar kvalitativ vård till de boende, säger Cisell Eliasson.

Kommer att få dra ner på kompetensutveckligen! 

Blir regeringens förslag på vinsttak verklighet, då kommer inte Cisell att kunna vidareutveckla Häggenäs. Vinsten går idag tillbaka till verksamheten, men med regeringens förslag på vinsttak så kommer Cisell få dra ner på kompetensutvecklingen och kanske till och med på personal, aktiviteter och kvalité.

Bara det att arbetsgivaravgiften för unga har gått upp, innebär en ökad kostnad med en och en halv undersköterskas tjänst per år för Häggenäs.

– När det beslutet kom låg vi mitt inne i en avtalsperiod och hade inte med det i beräkningarna. Tillkommer det kostnader som i detta fall vid höjning av arbetsgivaravgiften för unga måste vi göra besparingar, då Häggenäs vinstmarginal redan är mycket liten på grund av den låga vårddygnskostnaden, avslutar Cisell Eliasson.

Fakta om Cisell Eliasson

Ålder: 50 år
Företag: Häggenäs sjukhem AB
Plats: Hörby, Skåne
Startår: På 1950-talet startade Häggenäs som ett familjevårdshem, och 2000 gjordes ett ägarskifte och Cisell tog över som vd.
Omsättning: 37 miljoner
Anställda: 52 tillsvidareanställningar och 30 timanställda vikarier.
Boendeplatser: 53 stycken
Hemsida: haggenassjukhem.se

Företagarna anser att medborgarnas valfrihet i fråga om välfärdstjänster är viktig att värna om. Läs mer om det här.

 

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap
VÄLJ MEDLEMSKAP, ANGE POSTNUMMER OCH ANTAL ANSTÄLLDA OCH SE ÅRSKOSTNAD