headphones newspaper video-player

Information till Studie- och Yrkesvägledare

Filmerna kan med fördel användas i samband med PRAO eller annan studie- och yrkesvägledning.

Kontakta oss oresund@foretagarna.se för mer information.