För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter
Tidningen företagaren

”Helt fel om brottsligheten, Karl-Petter Thorwaldsson”

Brott som drabbar företagare och anställda i svenska företag är ett problem i hela landet, både i storstäder och på landsbygden. Att Sveriges näringsminister saknar insikt om detta är djupt oroväckande, säger Pontus Lindström, Företagarnas expert på brotts- och trygghetsfrågor.
Publicerad 24 mar 2022
Pontus Lindström, Företagarnas expert på brotts- och trygghetsfrågor. Foto: Oskar Omne.

Den 21 februari intervjuades den nytillträdde näringsministern, och före detta LO-basen, Karl-Petter Thorwaldsson i Dagens Industri om företagares utsatthet för brott. Bland annat fick näringsministern frågan om han var orolig för att brottsvågen får negativa konsekvenser för Sveriges företag. Svaret blev att han var orolig, men att ”man inte ska” överdriva situationen i Sverige. Det är mest ett problem i segregerade områden, inte i hela landet. Men man ska ta det på allvar”.

Thorwaldssons påstående är, för att uttrycka sig milt, felaktigt. Brottslighet och kriminalitet är i allra högsta grad ett problem för företagare i hela landet: i storstäder, i mindre städer och på landsbygden och inom i princip samtliga branscher.

Brottsutsatta ökar

Företagarnas undersökningar visar att andelen företagare som blir utsatta för brott har ökat under de senaste åren. Tilltron till polisens förmåga att tillhandahålla trygghet är lägre än någonsin, och rekordfå företagare anmäler brotten eftersom de inte ser någon poäng med det, då det oftast inte leder till mycket mer än en nedlagd utredning. Det gäller särskilt bland företagare verksamma på landsbygden. Var femte brottsutsatt företagare har övervägt att flytta eller lägga ner sitt företag på grund av kriminaliteten. Det är alarmerande siffror.

Under de senaste åren har det växt fram en bred enighet bland riksdagens partier om att brottslighet och otrygghet är ett eftersatt område, och frågorna står högt på den politiska dagordningen i så gott som hela det politiska spektrumet. Orsaken till detta är dock främst inte den våg av vardagsbrott som drabbar medborgare och företagare i Sverige, utan framför allt den grövsta gängbrottsligheten och den stora mängd skjutningar och bombdåd som förpestar tillvaron i många städer, särskilt i de 61 områden som av polisen utpekas som utsatta.

Lag och ordning viktigare

När det kommer till konkreta åtgärder för att motverka brotten är det dock avgörande att Sveriges makthavare inser att även vanliga mängdbrott, i form av inbrott, stölder och skadegörelse, får enorma negativa konsekvenser för hela samhället – oavsett om de sker i storstäder eller på landsbygden. För att brottsutsatta företagare ska få tillbaka förtroendet för Sverige som rättsstat och börja anmäla brotten till polisen kommer det krävas en tydlig nolltolerans mot all form av vardagsbrottslighet – samtidigt som den grövsta gängkriminaliteten fortsätter att bekämpas med kraft.

Lag och ordning är numera en av de viktigaste frågorna för Sveriges företagare. Det finns 500 000 företagare i Sverige, och därmed 500 000 företagarröster i valet den 11 september. Det finns alltså mycket att vinna för de partier som på riktigt kan hitta lösningar för att minska brottsvågen. Att hävda att problemen är överdrivna är dock, med högsta sannolikhet, ingen valvinnare.

Fler nyheter från Företagarna