headphones newspaper video-player
Företagarnas jurist Erik Wikström. Foto: Oskar Omne.

Aktiebolag utsätts för luriga säljknep

5 dec 2018
Du som driver ett AB måste vara extra vaksam för telefonförsäljare, varnar  Erik Wikström, jurist hos Företagarna.

Muntliga avtal är – precis som skriftliga avtal – nästan alltid giltiga. För många näringsidkare är det smidigt att slippa krångla med skriftliga avtal.

Men det är tyvärr inte helt ovanligt att Företagarnas medlemmar ringer oss på rådgivningen kring att det uppstått meningsskiljaktigheter om vad som egentligen avtalats – i de fallen hade det ofta varit bättre med ett skriftigt avtal. Inte för att skriftliga avtal alltid är helt solklara ur tolkningssynpunkt, men det brukar ändå oftast synliggöra parternas mest grundläggande skyldigheter och rättigheter gentemot varandra. Muntliga avtal saknar av naturliga skäl oftast detaljerad information och är dessutom krångliga med hänsyn till bevisläget; det blir helt enkelt svårt att styrka exakt vad som avtalats om inte samtalet spelats in.

Och vem spelar egentligen in samtal förutom den amerikanska underrättelseorganisationen NSA?

Jo, telefonförsäljare. Och precis som Edward Snowden hade betänkligheter kring NSA:s inspelningar och massövervakning har vi på rådgivningen ibland betänkligheter kring avtal på telefon. Det finns enligt mig anledning att se upp lite extra med telefonförsäljare. Det handlar ofta om försäljning av telefonabonnemang eller marknadsföring på internet, vilket verkar vara områden där muntliga avtal är vanligt förekommande och våra medlemmar ofta får problem. Förutom att muntliga avtal är en avtalsform där beslut oftast fattas där och då, vilket ger lite tid över till att fundera om detta verkligen är ett bra och affärsmässigt sunt beslut, så händer det att försäljare är väl drivna att få till en affär – vilket förmodligen grundar sig i en lönemodell där provision inte utgör en oväsentlig del.

”Det finns inte någon ångerrätt eller några hinder mot muntliga avtal för dig som driver ett AB”

Den 1 september i år trädde en ny lagregel igenom som innebär att konsumenter inte längre kan ingå ett giltigt muntligt avtal när de blir uppringda – det krävs numera även en skriftlig bekräftelse där köparen accepterar säljarens skriftliga anbud. Detta gäller när det är telefonförsäljaren som tagit initiativet till kontakten. Därmed finns det ett nytt skydd för konsumenter mot oseriösa och alltför påstridiga telefonförsäljare. Sedan tidigare fanns en möjlighet för konsumenter att ångra sig i upp till två veckor. För konsumenter finns det således goda skyddsmekanismer på plats. Enligt Telekområdgivarnas uppföranderegler har även enskilda näringsidkare, som ingår avtal om abonnemang, rätt till en ångerfrist om två veckor. Gäller det dig som driver aktiebolag, så som de flesta av Företagarnas medlemmar, är saken inte lika enkel. Då finns det inte någon ångerrätt eller några hinder mot muntliga avtal.

Det är viktigt att det är smidigt att ingå avtal. Men det måste ske på villkor som är vettiga och schysta. Har du som driver aktiebolag inte garden uppe, eller är fokuserad på annat, händer det att avtalet som sluts inte var helt genomtänkt. Tänk därför gärna till en extra gång innan du ingår avtal på telefon i egenskap av firmatecknare för ert aktiebolag.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap
VÄLJ MEDLEMSKAP, ANGE POSTNUMMER OCH ANTAL ANSTÄLLDA OCH SE ÅRSKOSTNAD