För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på ikonen nere till höger.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter
Tidningen företagaren

Småföretagarna skapar välfärden

Ny rapport avslöjar att det är småföretagare som är de största bidragsgivarna till kommunala skolor, äldreboenden och barnomsorg.
Publicerad 5 jun 2017
René Bongard, statistiker hos Företagarna, har tagit fram den uppmärksammade skatterapporten. Foto: Oskar Omne.

Det är inte svenska storföretag som lägger grunden till den svenska välfärden, det visar rapporten Välfärdsskaparna som nyligen presenterades av Företagarna. Rapporten avslöjar att det är småföretagen och deras anställda som står för de klart största skatteintäkterna i landets kommuner.

Totalt sett står de små företagen för 29 procent av de kommunala skatteintäkterna i Sveriges kommuner, medan storföretagen och deras anställda bidrar med 21 procent.

– De små företagen är helt avgörande för jobbskapande och för kommunernas skatteintäkter. Därmed är de även livsviktiga för utvecklingen vad gäller välfärd och kommunal service, säger Företagarnas vd Günther Mårder.

”Småföretagare bidrar till välfärdsbygget i alla delar av landet”

I 217 av 290 kommuner står småföretagen för den största andelen av skatteintäkterna, större företag dominerar skatteinbetalningarna i endast 13 svenska kommuner. I 59 kommuner är det den offentliga sektorn och dess anställda som bidrar med de största skatteintäkterna. Och Skånekommunen Båstad sticker ut i rapporten med att vara landets enda kommun där det är pensionärerna som står för de största skatteintäkterna.

Rapporten har fått stor medial uppmärksamhet och Företagarna hoppas att den ska lägga grunden till fortsatta lokala diskussioner kring småföretagens betydelse för den kommunala välfärden.

– Småföretagare skapar inte bara arbetstillfällen och skatteintäkter, de bidrar dessutom till en kommunal riskspridning, kommenterar René Bongard som är ansvarig för rapporten.

Det finns flera exempel på kommuner som drabbats hårt när en stor arbetsgivare har lagt ned verksamheten, det påverkar skatteintäkterna betydligt mer än om en småföretagare tvingas slå igen.

Rapport stod i centrum på Företagarnas politiska vårmingel, och en av dem som kommenterade resultatet var finansmarknadsminister Per Bolund (MP):

– Företagarnas undersökning visar att småföretagare är oerhört väsentliga när det gäller att förse våra kommuner med resurser till att bygga vår välfärd. Och det jag tycker är extra roligt är att rapporten visar på den breda spridningen, att småföretagare bidrar till välfärdsbygget i alla delar av landet.

Text: Per Manns. Foto: Oskar Omne.

Fler nyheter från Företagarna