headphones newspaper video-player ÅRETS FÖRETAGARE ÅRETS UNGA FÖRETAGARE ÅRETS UNGA FÖRETAGARE

Årets Unga Företagare


Skåne

Oskar Handmark och Michael Stypa

Backtick
Backtick hjälper andra företag att gå från data till artificiell intelligens.

Regionens motivering

Årets Unga Företagare i Skåne 2021 är ett sant Lundabolag med sitt fokus och kunskap om framtidens teknologier. Data blir en allt viktigare tillgång, men bara om man kan använda sig av den för att skapa värde. Med hjälp av den senaste teknologin inom AI och maskininlärning hjälper årets Unga Företagare såväl startup som globala spelare med just detta.

Partners 2024