För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq

FAQ Valkompassen

Har du funderingar kring Valkompassen? Då har vi samlat vanliga frågor och svar här. Valkompassen är framtagen av TT Nyhetsbyrån på uppdrag av Företagarna.

Vilka står bakom Valkompassen?

TT Nyhetsbyrån har, tillsammans med Christer Isaksson och Tommy Möller, lång erfarenhet av att jobba med valkompasser och har tagit fram sådana sedan början av 2000-talet. Christer Isaksson är journalist och författare med politik som huvudintresse, Tommy Möller är professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet.

Hur gör ni urvalet av frågor och partiernas ställningstaganden?

Syftet med valkompassen är att jämföra dina åsikter med partiernas i frågor som är aktuella. Frågorna ska omfatta de stora politikområdena, och dessutom vara partiavskiljande. De flesta frågor som finns med är ännu inte avgjorda medan en del frågor nyligen har blivit föremål för beslut. För att komma fram till partiernas olika ställningstaganden har deras program, liksom deras agerande och uttalanden från deras främsta företrädare analyserats. Vi har också fått besked direkt från partierna hur de ställer sig i de olika frågorna.

Vems för- och motargument syns i Valkompassen?

Vårt mål är att referera och hänvisa till de vanligaste argumenten som framförs i samhällsdebatten med anknytning till det presenterade ställningstagandet. Vår avsikt är inte att i detalj reda ut begreppen, då det helt enkelt inte finns plats för det. Det är upp till användaren att avgöra vilka argument som är mest trovärdiga.

Vilka partier är med i kompassen?

Valkompassen innehåller de politiska partier som utifrån det opinionsläge som varit rådande under lång tid kan bedömas ha möjlighet att bli invalda i riksdagen.

Vad innebär ”Viktig fråga”?

Du kan välja upp till tre viktiga frågor bland samtliga 21 genom att klicka på knappen viktig fråga. Dessa frågor ges då extra vikt i ditt slutresultat, vilket ofta gör resultatet tydligare. Du kan alltid ändra dina senast valda viktiga frågor.

Kan man säga att ”Valkompassen visar hur du ska rösta”?

Nej, det är att gå för långt. Valkompassen kan vara en hjälp för dig som väljare att hitta rätt bland partierna i riksdagsvalet. Den talar inte om hur du ska rösta, men kan peka ut en riktning hur dina åsikter förhåller sig till de olika partiernas. Det är många saker som avgör vilket parti den enskilde väljer förutom vad man tycker i olika sakfrågor. Det kan exempelvis handla om social tillhörighet och förtroendet för partiernas företrädare.

Hur hanterar ni data? Sparas mina svar?

De senaste åren har en rad nya åtgärder gjorts för att säkra integriteten för webbanvändare inom EU. TT sparar ingen data kring hur du har svarat på frågorna, eller någon som helst annan data kring hur du har interagerat med Valkompassen. Ingen personlig information (som t ex IP-nummer) kopplas samman med enskilda svar eller resultat. Ingen statistik eller kakor sparas utan ditt samtycke.